O Nas

  • img04
  • img05
  • img06
  • img07
  • img08
  • img09
  • img10
  • img11

Grupa Waimea od 2010 roku z powodzeniem realizuje projekty deweloperskie na terenie całej Polski. Funkcjonuje na rynku nieruchomości komercyjnych jako deweloper specjalizujący się w budowie i wynajmie nowoczesnych powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych. W ciągu ostatnich trzech lat wybudowała obiekty o powierzchni ponad 85 000 metrów kwadratowych. Utworzona w 2014 roku Spółka Waimea Holding S.A., poprzez spółki celowe, rozpoczęła ekspansję i zdobywanie kolejnych rynków komercyjnych. Jeszcze w tym roku Holding Waimea planuje rozpoczęcie realizacji obiektów magazynowo-produkcyjno-biurowych o łącznej powierzchni ponad 120 000 mkw. Ponadto, Grupa rozszerzając swoją działalność rozpocznie budowę nowoczesnych terminali CARGO, powierzchni spełniających najwyższe światowe standardy, które będą proponowane pod wynajem potencjalnym klientom. W planach rozwoju Grupy Waimea jest również dostarczanie dopasowanych do zróżnicowanych potrzeb kontrahentów wielofunkcyjnych obiektów magazynowych, przemysłowych oraz biurowych, oraz inwestycji build-to-suit (BTS) - budowanych na indywidualne zamówienie klientów. Niewątpliwym atutem Spółki jest także znajomość lokalnych potrzeb oraz szybkie reagowanie na nowe tendencje pojawiające na krajowych i europejskich rynkach komercyjnych. Dzięki temu firma oferuje swoim najemcom najnowocześniejsze rozwiązania i na każdym etapie procesu inwestycyjnego dba o zapewnienie najwyższych standardów. Finansowanie wszystkich inwestycji zapewnione jest z kapitału Grupy Waimea, obligacji korporacyjnych i kredytów bankowych.

Dynamiczna i konsekwentna realizacja projektów takich jak North-West Logistic Park oraz North-West Logistic Park 1 w Szczecinie, Waimea Logistic Park Korczowa, Waimea Logistic Park Bydgoszcz, Waimea Logistic Park Stargard, Waimea Cargo Terminal Rzeszów-Jasionka, a także zaplanowane kolejne inwestycje na terenie Polski są efektem przyjętej koncepcji rozwoju spółki Waimea Holding S.A.

W najbliższym kwartale Waimea Holding S.A. planuje rozpocząć budowę pierwszych terminali multimodalnych dla przeładunków łączących transport kołowy, kolejowy, morski i lotniczy. Terminale multimodalne, jako węzłowe punkty przeładunku towarów i zmiany środków transportu, a także jako miejsca koncentracji działalności usługowej, stają się w ramach międzynarodowych łańcuchów transportowych najkorzystniejszym miejscem lokalizacji funkcji dystrybucyjno-logistycznych. To oferta prostych i niskokosztowych rozwiązań na rynku przewozów krajowych i międzynarodowych. Projektowane w ramach Grupy Waimea budynki terminali multimodalnych będą spełniać wszystkie wymagania niezbędne do organizacji przeładunku w danej lokalizacji. Obiekty będą posiadały specjalne magazyny przeznaczone do przechowywania towarów wielogabarytowych, wielorodzajowych, wysokowartościowych, a także chłodnie, mroźnie. Terminale cargo zlokalizowane w obrębie lotnisk zostaną wyposażane w urządzenia do kontroli rentgenowskiej ładunków i przesyłek towarowych. W budynkach będą funkcjonowały także wysokiej klasy (B+) klimatyzowane pomieszczenia biurowe dla potrzeb spedytorów, agencji celnych i urzędów celnych. Grupa Waimea jest zainteresowana realizacją projektów multimodalnych zarówno w Polsce, jak i za granicą w miejscach, w których możliwa jest budowa tego typu obiektów.

Broszura do pobrania